Regeringsrelationer

I DETTE AFSNIT:

  Ofte gælder der særlige lov- og kontraktmæssige regler i forbindelse med vores samarbejde med myndigheder. Disse regler omfatter krav til udbud og indkøb, særregler for fakturering og regnskabsførelse, samt restriktioner vedrørende hvilke underleverandører og agenter, vi må engagere.

  Uanset hvordan lovene måtte være der, hvor du er, så skal du respektere disse fundamentale principper:

  • Indgå altid i indkøb med offentlige myndigheder med den største integritet og ærlighed.

  • Forsøg aldrig at vinde en kontrakt med offentlige myndigheder eller at påvirke udbudsspecifikationer ved at tilbyde noget af værdi til en person herfra, heller ikke til venner eller familiemedlemmer.

  • Forsøg aldrig at indsamle oplysninger, der giver Danaher en unfair konkurrencefordel i forbindelse med offentligt indkøb.

  • Vær altid ærlig og præcis i al skriftlig og mundtlig kommunikation med personer eller organisationer under offentlige myndigheder.

  • Før al påkrævet dokumentation.

  • Overhold betingelserne i kontrakter med offentlige myndigheder strengt. Prøv for eksempel ikke at erstatte nogen af de varer eller tjenester, der skal leveres, med noget andet, eller at afvige fra kravene uden skriftlig godkendelse.

  • Kontakt juraafdelingen hvis du har spørgsmål.

  Uanset hvor du befinder dig, når du laver forretninger med offentlige myndigheder for Danaher, eller når du er ansvarlig for at udføre arbejde under en myndighedskontrakt, så er du ansvarlig for at kende og følge alle relevante love omkring leveringer og kontrakter.

  Spørgsmål og svar

  Den tekniske leder på et offentligt hospital vil gerne se vores nyeste teknologi. Han betaler selv rejsen og hotelophold men vil gerne have, at vi sørger for administrativ support og lokal transport. Han forventer også, at vi sørger for underholdning om aftenen. Er dette passende?

  For det første er det vigtigt at holde sig for øje, at da dette er et offentligt hospital, så er den tekniske leder som sådan en repræsentant for offentlige myndigheder. Du må gerne arrangere besøg fra offentlige virksomheder på vores kontorer og arbejdspladser, men kun hvis alt vedrørende dette er godkendt af juraafdelingen i forvejen. Det er også tilladt at promovere, demonstrere og forklare fordelene ved vores produkter til offentligt ansatte, som er beslutningstagere eller potentielle partnere, men du må ikke forsøge at påvirke dem ved at tilbyde personlige goder. Diskutér situationen med juraafdelingen før du gør noget videre.

  Få mere at vide om vores relevante politikker

  Samarbejde med Undersøgelser

  Samarbejd altid med offentlige myndigheder i forbindelse med forespørgsler om informationer eller inspektioner. Når du besvarer en forespørgsel fra myndighederne så vær ærlig og lad være med at lede nogen på vildspor, forhindre deres arbejde, skjule, ødelægge eller ændre dokumenter.

  Informér jurafdelingen i alle tilfælde af ikke-rutinemæssige forespørgsler om information eller besøg fra myndighederne.