Konkurrencedygtig Intelligens

I DETTE AFSNIT:

  Vi opnår kun information til konkurrencemæssig brug på lovlig vis og aldrig gennem forvanskning eller nogen form for opførsel, der kunne ses som "spionage".

  • Når man indsamler forretningsmæssige efterretninger, skal man altid leve op til standarderne omkring integritet — og aldrig udøve svindel, forvanskning eller bedrag for at opnå information.

  • Når vi rekrutterer tidligere ansatte hos konkurrenter, så skal vi respektere enhver lov- eller kontraktmæssig forpligtigelse om ikke at opgive fortrolige oplysninger om deres tidligere arbejdsgivere.

  • Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt visse konkurrencemæssige aktiviteter er i overensstemmelse med vores Kodeks, så bør du omgående rådføre dig med din leder eller juraafdelingen.

  Spørgsmål og svar

  Jeg er lige blevet ansat hos Danaher efter at have arbejdet for en konkurrent i mange år. Må jeg dele fortrolig og beskyttet marketinginformation, som jeg udviklede i min tidligere ansættelse?

  Du må gerne dele din generelle viden og de kompetencer, som du fik i dit tidligere job, men du må ikke give Danaher fortrolige eller beskyttede materialer, som er produceret af dig eller nogen anden for din tidligere arbejdsgiver. Hvis marketinginformationen er fortrolig, beskyttet eller er din tidligere arbejdsgivers forretningshemmelighed, ville brug eller deling overtræde vores politikker, dine forpligtigelser overfor din tidligere arbejdsgiver og måske loven. Du er forpligtiget til at beskytte sådan information fra din tidligere arbejdsgiver på samme måde som medarbejdere hos Danaher er forpligtiget til at beskytte vores. Forhør dig med juraafdelingen hvis du har spørgsmål om specifik information.

  Få mere at vide om vores relevante politikker