Brug af Virksomhedsaktiver

I DETTE AFSNIT:

  Vi er alle betroet med Firmaets aktiver. Vi skal beskytte dem fra tab, skade, tyveri, spild og upassende brug. Enhver form for digital kommunikation, der bruger et firmaaktiv eller firmastyrede værktøjer kan anses som ikke-fortrolig.

  Danahers aktiver omfatter fysisk ejendom, faciliteter, udstyr, køretøjer, inventar og artikler såvel som firmaets muligheder, økonomiske ressourcer, intellektuelle ejendom, fortrolige oplysninger, filer, dokumenter, informationssystemer og data.

  • Vores aktiver må ikke videregives eller sælges til nogen uden passende godkendelse.
  • Brug kun autoriseret software, enheder og procedurer.
  • E-mail, vores informationssystemer, og al data på dem anses for at være Firmaets ejendom. Du bør ikke forvente, at du har ret til privatliv, når du bruger Firmaets aktiver. Danaher har ansvar for at tage nødvendige forholdsregler for at beskytte Firmaets aktiver.
  • Begrænset personlig brug af telefoner, internettet, e-mail og instant messaging er tilladt, så længe det ikke griber ind i dit arbejde, forretningsmæssig brug af systemerne eller overtræder nogen af Danahers politikker.

  Ledere er de eneste medarbejdere, der har tilladelse til at handle på vegne af Danaher Corporation eller give andre tilladelse til at gøre dette. I din specifikke virksomhed er underskrifts- og udgiftsbeføjelsen også begrænset og givet til visse stillinger eller personer. At indgå forretningsmæssige forpligtelser uden for disse processer, gennem sideaftaler eller på anden måde, er ikke acceptabelt.  

  Hvis du nogensinde er i tvivl om, hvorvidt du har beføjelse til at underskrive et dokument eller tage anden handling på vegne af Firmaet eller nogen af dets datterselskaber så lad være med at handle, før du har fået klarlagt dine beføjelser eller har fået passende godkendelse.

  Spørgsmål og svar

  Jeg har en hjemmevirksomhed, hvor jeg sælger lykønskningskort på nettet, hvilket som regel finder sted i weekenden. Hvis jeg en dag er tidligt færdig med frokosten, må jeg så bruge min Danaher-computer til ordrestyring fra  dagen før?

  Nej. Vores politikker forbyder dig at drive ikke-Danaher forretning via vores informationssystemer. Du må kun arbejde i din hjemme virksomhed derhjemme på din egen computer.

  Cybersikkerhed

  Vi er alle i stigende grad afhængige af enheder med internetforbindelse (laptops, tablets, mobiltelefoner), og informationssystemer til forretningsformål og kommunikation. Vi skal alle gøre vores for at beskytte vores data og informationssystemer fra både utilsigtet og forsætligt misbrug, ændring, afbrydelse eller uautoriseret adgang.

  • Du skal sikre dig, at du følger vores politikker og procedurer, som er udarbejdet for at beskytte vores systemer, programmer, netværk og aktiver fra angreb, skade eller uautoriseret adgang.
  • Din tilgang bør være Omtanke. Beskyttelse. Sikkerhed. Sammen, når du bruger firmaets informationssystemer eller har adgang til firmaets data.
  • Del aldrig brugernavne og adgangskoder og tillad aldrig andre at bruge dem.
  • Vær på vagt overfor phishing eller andre forsøg på at få fat på følsomme personlige oplysninger eller oplysninger om virksomheden.
  • Åbn ikke mistænkelige links i e-mails, selvom du kender afsenderen.

  Få mere at vide: Politik om Informationssikkerhed hos Danaher