Bogføring og Økonomiafrapportering

I DETTE AFSNIT:
  Gennem kaizen, eller fortsat forbedring, imødegår vi kundebehov med handling, som kommer det fælles bedste til gode. Vi sætter barren højt for os selv og hinanden.

  Investorer, embedsmænd og andre er afhængige af, at vores bogføring og dokumentation er præcis og ærlig. Præcise oplysninger er essentielle for Firmaet, så vi kan træffe kvalificerede forretningsbeslutninger.

  Medarbejdere inden for økonomi eller regnskab, som påvirker produktkvalitet, har et særligt ansvar på dette område, men vi bidrager alle til at bogføre forretningsresultater og vedligeholde dokumentation. Hver eneste af os har et ansvar for at sikre, at de oplysninger, vi afleverer til dokumentation, er komplet, præcis og forståelig.

  For at sikre os at vi lever op til vores ansvar for at samarbejde med revisioner, undersøgelser og anmodninger om retslig dokumentation, skal vi opbevare dokumentation i overensstemmelse med vores politikker, svare på alle anmodninger om oplysninger og ikke redigere, modificere eller slette ønsket dokumentation.

  • Du skal sikre dig at al Firmadokumentation, inklusiv regnskabsposter, udgiftsdokumentation og tidsoversigter er klar og komplet, og at det ikke slører transaktionernes formål.

  • Bogfør aldrig falske salg eller sendinger og opfør dem ikke for tidligt. Underdriv eller overdriv ikke kendte passiver eller aktiver og udsæt ikke udgiftsposter, der skal anføres.

  • Sikr dig at al dokumentation af teknik, kvalitet og produktion er præcis. Du må aldrig forfalske sådan dokumentation eller på nogen måde gøre den misvisende.

  • Opret aldrig midler eller aktiver uden for regnskab på Firmaets vegne, eksempelvis "bestikkelsespenge" eller nogen andre former for konti "udenom regnskabet".

  • Medarbejdere, der bidrager til forberedelse af Danaher Corporations regnskaber og regnskabsoplysninger, har ansvar for at sikre, at disse er fuldstændige og ikke indeholder usande eller misvisende poster.

  • Bogholdere udefra, der er involveret i revision eller gennemgang af vores regnskaber eller interne kontrol, må aldrig presses, manipuleres eller vildledes.

  Arkivstyring og Jura om Dataopbevaring

  Regnskaber skal bevares så længe, som det er nødvendigt for forretningsformål, eller længere hvis loven kræver det. Dokumentation bør kun destrueres i henhold til politikken om dokumentationsstyring for din relevante forretning og aldrig som reaktion på eller forventning om en undersøgelse, revision eller et søgsmål.   

  Hvis du får besked om en mulig retssag, (Legal Hold), må du ikke ændre eller slette nogen relevante oplysninger. Kontakt juraafdelingen hvis der opstår nogen tvivl om, hvorvidt det er passende at destruere dokumentation.

  Spørgsmål og svar

  Min leder har bedt mig om at bogføre et udokumenteret salg i kvartalsregnskabet for at opfylde vores mål. Men salget er ikke gennemført, før kvartalet slutter. Bør jeg gøre, som hun siger?

  Nej. Du skal altid bogføre indtægter og udgifter i det rigtige tidsrum. Bogføring af et salg, der endnu ikke er afsluttet, er vildledende. Det kan være svindel. Du skal diskutere dit anliggende med din leder. Hvis du ikke føler dig tilpas med at gøre det så brug Speak Up! eller søg hjælp fra nogle af de andre ressourcer, der fremgår af Kodekset.

  Få mere at vide om vores relevante politikker