Brug af Oplysninger

I DETTE AFSNIT:

  Uautoriseret frigivelse af fortrolige og beskyttede oplysninger og/eller forretningshemmeligheder kan føre til, at vi taber vores konkurrencefordele, bringer Danaher i vanskeligheder og skader vores forhold til kunder og forretningspartnere. Derfor skal sådanne oplysninger behandles med omtanke. Det følgende er nogle eksempler på denne type oplysninger:

  • Salgsresultater, som helhed eller for produkter,
  • Kundelister,
  • Produktpriser og omkostningsoplysninger,
  • Personlige data om vores ansatte, kunder eller leverandører,
  • Tekniske data om vores systemer, produkter og vores produktionsprocesser,  
  • Vores forretningsstrategier og
  • Planer for produktlancering.

  Medarbejdere bør sikre sig, at de:

  • Kun bruger og opgiver fortrolige oplysninger til lovlige forretningsformål.

  • Markerer fortrolige oplysninger korrekt for at indikere, hvordan disse bør håndteres, distribueres og destrueres.

  • Ikke deler adgangskoder eller lader andre personer, inklusiv venner og familie, bruge vores informationsteknologiske ressourcer.

  • Ikke giver oplysninger til tredjeparter, inklusiv forretningspartnere, uden passende autorisation og aftaler om fortrolighed. Hvis du er i tvivl så check med din leder eller juraafdelingen.

  • Diskutér ikke fortrolige oplysninger på offentlige steder, hvor andre kan overhøre det, og efterlad ikke fortrolige oplysningere, computere, mobiltelefoner eller andre elektroniske enheder, som indeholder fortrolige oplysninger, nogen steder, hvor de kan blive stjålet, eller hvor andre kan skaffe sig adgang til dem.

  Disse forpligtigelser fortsætter, selvom din ansættelse hos Danaher ophører. Når du forlader Danaher, må du ikke videregive nogen fortrolige oplysninger, og du skal returnere alle kopier af materialer eller enheder, der indeholder fortrolige oplysninger tilhørende Danaher.

  Intellektuel Ejendom

  Intellektuel ejendom refererer til opfindelser, idéer, varemærker og originalt arbejde, som kan give en konkurrencefordel på markedet. Det er disse ting, vi taler om, når vi taler om innovation på forkant, og vi skal beskytte disse fra vores konkurrenter. Enhver uautoriseret afsløring eller misbrug, både under og efter din ansættelse hos Danaher, kan være skadelig for Firmaet eller vores kunder. Alle medarbejdere, som skaber intellektuel ejendom, skal følge deres Danaher-Firmas politikker og processer for identifikation og beskyttelse af intellektuel ejendom.

  Tredjeparter betror os deres fortrolige og beskyttede oplysninger, og det er lige så vigtigt, at vi omgås disse med forsigtighed. Tredjeparters fortrolige oplysninger bør kun bruges under de specifikke betingelser som en gyldig licens eller anden lovmæssig ret giver til dette.

  Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder omkring passende brug af beskyttede oplysninger eller intellektuel ejendom så tag dem op med juraafdelingen.

  Spørgsmål og svar

  Jeg arbejder ofte med fortrolige firmaoplysninger ifm. projekter. Jeg har en stram deadline for et projekt, og jeg er nødt til at arbejde på projektet over weekenden. Må jeg gerne bruge min personlige laptop derhjemme til at arbejde med fortrolige Firma-oplysninger?

  Du må kun opbevare fortrolige firmaoplysninger på Firmaets laptops, mobilenheder eller transportable opbevaringsenheder/flash drives, som har passende sikkerhedssoftware installeret for at beskytte disse oplysninger.  At downloade, redigere eller blot tilgå fortrolige firmaoplysninger på en enhed, der ikke er Firmaets, udsætter dig og Firmaet for risiko for informationstyveri eller tab. Dette overtræder også Danahers Politik om Informationssikkerhed.

  Få mere at vide:
  Politik om Intellektuel Ejendom
  Politik om Informationssikkerhed hos Danaher

  Beskyttelse af Interne Oplysninger

  Som følge af dit arbejde kan du komme til at få viden om materiale, ikke-offentlige oplysninger om Danaher eller andre børsnoterede firmaer. Brug af denne information til personlig vinding eller deling med andre er ikke bare unfair for andre investorer, det er ulovligt.

  • Køb eller sælg aldrig aktier, obligationer, optioner eller andre værdipapirer fra noget børsnoteret selskab, inklusiv Danaher, på baggrund af , ikke- oplysninger.

  • Videregiv ikke væsentlige, ikke-offentlige oplysninger til andre (dette kaldes "tipping").

  • Væsentlige, ikke-offentlige oplysninger kan inkludere:

   • Nyheder om fusioner, anskaffelser eller afhændelse.
   • Planlagt tilbud eller salg af firmaets værdipapirer.
   • Større lovgivningsmæssige handlinger eller større sagsanlæg, der angår firmaet.

   • Større ændringer i ledelsen.

   • En større ordre eller aflysning af en eksisterende, større ordre.

   • Introduktioneb af et afgørende nyt produkt, teknologi eller tjeneste eller vigtige udviklinger af eksisterende produkter, teknologier eller tjenester.
  • Derudover kan visse medarbejdere underlægges "blackout-perioder", i hvilke de ikke må deltage i handler, der involverer værdipapirer fra Danaher, og de kan også til enhver tid være underlagt godkendelseskrav før handel med værdipapirer fra Danaher.

  • Hvis du har nogen spørgsmål til, hvorvidt oplysninger er væsentlige eller ikke-offentlige, skal du kontakte juraafdelingen.

  Spørgsmål og svar

  Min leder har bedt mig forberede finansielt materiale ifm. et opkøb, som Danaher overvejer. Oplysningerne er fortrolige og endnu ikke offentliggjorte. Baseret på de oplysninger, jeg har gennemgået, mener jeg, at aktieprisen på pågældende firma vil stige hurtigt, når oplysningerne offentliggøres. Jeg ved, at jeg ikke må købe aktier i firmaer, som vi har planer om at opkøbe, men må jeg videregive oplysningerne til min bror, da han ikke er en "insider"?

  Nej. Du må ikke dele oplysningerne med andre, da de er fortrolige. Det kan også være væsentlige, ikke-offentlige oplysninger, og at dele det med andre kan betragtes som "tipping", hvilket er imod loven og vores politikker.

  Få mere at vide om vores relevante politikker