En besked fra Rainer M. Blair.

Danaher Corporation vokser fortsat—vi udvikler og innoverer som en ledende videnskabs- og teknologivirksomhed for at møde vores interessenters—vores medarbejderes, kunders, leverandørers, aktionærers og lokalsamfunds-forskelligartede behov. Det eneste, der ikke vil ændre sig, når vi vokser, er vores fokus på at operere efter de højeste etiske standarder.

Dette fokus er indeholdt i Vores Fælles Mål og Kerneværdier. Gennem teamwork, innovation og ved at lytte til vores kunder kan vi udrette store ting og gøre en positiv forskel i verden.

Vores opdaterede Adfærdskodeks sætter de standarder, som vi opererer efter. Det dækker en række emner, fra brugen af virksomhedens ressourcer, over gaver og interessekonflikter, til databeskyttelse. Det adresserer cybersikkerhed og opridser vores syn på en mangfoldig arbejdsplads, der er fri for chikane og byder alle medarbejdere velkommen. Det omfatter alle medarbejdere og sætter en klar forventning om, at vores standarder skal følges i alle jobrelaterede aktiviteter, uanset de forretningsmæssige omstændigheder.

Danahers ledere har yderligere ansvar for at lede ved eksempel og at hjælpe andre til at forstå og møde deres etiske og adfærdsmæssige ansvar.

Danaher er heldige at have enestående medarbejdere i hele vores organisation. Vi ved, at vi kan regne med, at hver eneste af jer udviser stærk dømmekraft og søger hjælp, når I er i tvivl.

Tak for jeres fortsatte hårde arbejde og dedikation til Vores Fælles Mål – At Hjælpe Med at Udnytte Livets Potentiale.

Rainer M. Blair
President and Chief Executive Officer
Danaher Corporation