Dine Ansvarsområder

I DETTE AFSNIT:

  Du har ansvar overfor dig selv, dine kolleger og Firmaet for at forretninger bliver afviklet lovligt og etisk korrekt.

  Sørg for at du forstår vores Kodeks og politikker og vær opmærksom på de politikker, der angår dit jobansvarsområde. Hvis du er usikker på dine ansvarsområder, eller på hvad der er rigtigt at gøre, så tal med din leder eller brug nogle af de ressourcer, der fremgår af vores Kodeks, inklusiv Speak Up! og de andre ressourcer, der fremgår af Danahers Politik om Eskalering.

  Gør dit bedste for at forhindre overtrædelser af vores Kodeks og politikker, før de sker, og hvis du har mistanke om, at en overtrædelse har fundet sted, så fortæl det til nogen. At ignorere problemer gør dem kun værre.

  Når du handler og bruger Speak Up!, hjælper du os med at gøre noget ved problemer, der kan skade andre eller vores Firma.

  Yderligere Ansvarsområder for Danahers Ledere

  Hvis du har lederansvar, har du yderligere ansvar for at hjælpe os til at møde vores høje standarder for etik og overholdelse af retningslinjerne.

  • Led med det gode eksempel og vær en rollemodel for god, etisk opførsel.

  • Vær en ressource for andre. Sørg for at kommunikere hvordan Kodekset og politikker udfoldes i medarbejderes og forretningspartneres daglige arbejde og hjælp dem med at forstå vigtigheden af en stærk etik og kultur baseret på at overholde retningslinjer.

  • Skab et miljø, hvor medarbejdere forstår deres ansvar og føler, at de kan udtrykke bekymring uden frygt for repressalier.

  • Tænk på etik og overholdelse af retningslinjer, når du rekrutterer, evaluerer og belønner medarbejdere.

  Spørgsmål og svar

  Jeg er leder, og jeg har set eller oplevet overtrædelser på et område, der ikke hører under mig, skal jeg stadig rapportere dette? Jeg vil gerne undgå at blive involveret.

  Du er hovedsagligt ansvarlig for medarbejdere under dig selv, men alle medarbejdere—og navnlig ledere—skal rapportere enhver overtrædelse, de får vidende om. Den bedste tilgang er at tage initiativ til en samtalen med lederen af det område, hvor overtrædelsen finder sted. Hvis dette ikke virker, eller ikke kan lade sig gøre, så bør du gøre brug af de andre ressourcer der fremgår af Kodekset. Og husk: Hvis der sker overtrædelser hos Danaher, er det alles problem.