Vores Standarder

I DETTE AFSNIT:
  Vækst gennem integritet sikrer, at vi ikke bare er stolte af vores succes, men også af, hvordan vi opnår den.

  Vores opdaterede Adfærdskodeks erstatter vores Adfærdsstandarder ("SOC").  Vi har ændret formen og strømlinet indholdet for at sikre, at det forbliver opdateret, efterlever best practice og er relevant for virksomhedens udfordringer i dag. Vi har også præciseret mange sektioner for at sikre, at det forbliver en brugbar og praktisk ressource for medarbejdere.

  Nogle ting ser anderledes ud, andre gør ikke. Vores Kerneværdier og vores fokus på høje, etiske standarder forbliver det samme. I dette nye Kodeks finder du links til vores politikker, som giver yderligere detaljer og specifik information, som ikke er inkluderet i Kodekset.

  Virksomhedsdokumenter, træningsmanualer og politikker vil blive ændret med tiden for at referere til Adfærdskodekset (“Kodekset”).  Kodekset og Adfærdsstandarder (SOC) er begge brugbare udtryk, mens dokumenterne bliver opdaterede.

  Kend Vores Kodeks

  Velkommen til vores Adfærdskodeks (“Kodeks”).

  Fra tid til anden står vi alle med svære forretningsbeslutninger. Hos Danaher er vi heldige at have ressourcer til hjælp, når disse situationer opstår. Vi kan stole på hinanden, på vores ledere og på eksperter inden for det pågældende område i hele firmaet. Men, og dette er lige så vigtigt, vi har også Vores Kerneværdier til at skabe en ramme for vores beslutninger. (I hele Kodekset refererer "Danaher" eller "Firmaet" til Danaher Corporation, alle Danaher firmaer og de direkte og indirekte datterselskaber).

  Kodekset er ment som en hjælp til at anvende Vores Kerneværdier, politikker og loven til at tage de bedste beslutninger for os selv, vores kolleger, vores kunder og Danaher.

  Selvfølgelig kan Kodekset ikke tage højde for alle situationer. Hvis du har brug for yderligere information eller vejledning, kan du kontakte en hvilken som helst af de ressourcer, der findes i Kodekset. Mere detaljerede politikker angående specifikke emner kan også findes på Danaher Connect.

  Vores Kodeks gælder overalt, hvor vi driver forretning. Medarbejdere forventes at overholde de formelle krav i Kodekset, relevante love og regulativer og Firmaets politikker. Hvis der opstår en konflikt mellem kravene i vores Kodeks og love, skikke eller kutyme i en bestemt område, så skal du tale med din leder eller juraafdelingen for at beslutte den bedste fremgangsmåde.

  Hvem skal følge Vores Kodeks?

  Vores Kodeks gælder for alle Danahers medarbejdere og, når de handler på vegne af Danaher, alle ledere i Danaher Corporation eller enhver af dennes direkte eller indirekte datterselskaber.

  Vi forventer også, at alle, der handler på vores vegne, opfører sig således, at de overholder vores Kodeks og andre politikker. Dette inkluderer vores leverandører, leveringspartnere, konsulenter, uafhængige leverandører, leverandører af logistik og forretningspartnere. Det kan blive mødt med passende tiltag, hvis en forretningspartner ikke lever op vores Kodeks eller deres kontraktmæssige forpligtigelser.