At Stille Spørgsmål og Anmelde Problemer

I DETTE AFSNIT:

  Alle må bidrage, hvis vi skal holde vores høje, etiske standarder og integritet. Hvis du mener, at der er begået en overtrædelse af loven, vores kodeks eller politikker, så brug Speak Up! Du behøver ikke være sikker på alle fakta. Hvis du ser eller bare har mistanke om ulovlig eller uetisk opførsel, eller hvis du har et spørgsmål, har du flere muligheder: 

  • Diskutér problemet med din leder.

  • Tal med enhver repræsentant fra ledelsen, HR, juraafdelingen eller intern revision.

  • Du kan til enhver tid kontakte Speak Up! på www.danaherintegrity.com

  Når du stiller spørgsmål eller påpeger problemer, hjælper du med at sikre, at Danaher opnår og opretholder de højeste, etiske standarder og retningslinjer, og du hjælper med at lægge grunden til vores fremtidige succes.

  Her er nogle andre vigtige pointer at huske på angående rapportering af overtrædelser:

  • Ingen medarbejder bør rapportere en overtrædelse til en person, der er involveret i overtrædelsen.

  • Hvis du rejser en sag, og problemet ikke bliver løst, så bør du genrejse det igennem en anden kanal.

  Sådan Bruger Man Speak Up!

  Speak Up!-call centeret er uafhængigt af Danaher, og medarbejderne her er tredjepartsspecialister i spørgsmål vedrørende etik og retningslinjer. Speak Up! giver mulighed for i fortrolighed at stille spørgsmål, søge vejledning og rapportere mulige overtrædelser af Kodekset eller politikker, love, regler eller regulativer. Du kan bruge Speak Up! hele døgnet og på alle ugens dage. Når du kontakter Speak Up!, lytter call center-medarbejderen, stiller spørgsmål om nødvendigt og skriver et referat. Referatet videregives derefter til Danaher til vurdering og videre tiltag. Du kan også indgive en klage eller stille spørgsmål elektronisk på www.danaherintegrity.com

  Du kan vælge at ringe anonymt, hvis lokal lov tillader det. Medmindre du vælger at tilkendegive dig selv, har Danaher ikke mulighed for at vide, hvem der har ringet eller har logget på Speak Up! Det er vigtigt at give så mange detaljer som muligt (hvem, hvad, hvornår og hvor). Da Danaher kan få brug for yderligere information, vil du få et rapportnummer og blive bedt om at ringe tilbage på en senere dato for at besvare eventuelle opfølgningsspørgsmål.  

  Fortrolighed

  Enhver oplysning givet igennem Speak Up! eller igennem en hvilken som helst anden kanal vil blive behandlet fortroligt. I nogle tilfælde, hvis en undersøgelse er påkrævet, kan informationer deles efter nødvendighed. Danaher kan have pligt til at rapportere visse typer aktiviteter ifølge loven.

  Repressalier Er Forbudt

  Danaher tolererer ikke repressalier mod nogen, der rapporterer et problem i god tro, og heller ikke mod nogen, der deltager i en undersøgelse. Hvis du mener, at du har været udsat for repressalier eller har været vidne til det, så rapportér det til ledelsen eller brug en af ressourcerne i Kodekset.

  At rapportere "i god tro" betyder, at du afgiver alle informationer, som du har, og at du rapporterer ærligt, uanset om undersøgelsen af din rapport afdækker egentlige overtrædelser.

  Spørgsmål og svar

  For tre måneder siden brugte jeg Speak Up! anonymt. Jeg mente, at min leder måske havde givet en kontrakt til et firma ejet af hans ven. Dette blev undersøgt, og jeg kan forstå, at der blev taget handling. Siden da er andre medarbejdere holdt op med at tale med mig og undlader at inddrage mig i vigtig kommunikation, og jeg er bekymret for, om dette kan have indflydelse på min arbejdsindsats. Jeg tror, at mine kolleger ved, at jeg indgav rapporten. Er dette repressalier? Hvad skal jeg gøre?

  Dette kunne være et eksempel på repressalier. Hvis ikke du har det godt med at tale om dette med din leder så brug Speak Up! eller en af de andre ressourcer i Kodekset. En grundig undersøgelse vil forsøge at finde ud af, hvad der har ledt til dine kollegers opførsel. Hvis undersøgelsen konkluderer, at det var repressalier som følge af din rapport, vil der blive iværksat passende handlinger.

  Ansvarlighed og Disciplin

  Når der sker en overtrædelse af Kodeks, politikker eller loven, vil der blive taget passende disciplinære handlinger, helt frem til eventuel afskedigelse indefor lovens rammer. Visse handlinger kan også medføre retsligt efterspil, straf eller retsforfølgelse.