Yderligere Etik- og Adfærdsressourcer

I DETTE AFSNIT:

  Yderligere ressourcer kan findes på platformen eller OpCo.  Besøg Etik og Adfærdsiden påDanaher Connect og få en liste over alle adfærdsressourcer. 

  Hvis du har generelle spørgsmål så kontakt integrity.answers@danaher.com

  Ved spørgsmål vedrørerende træning så kontakt din HR-kontaktperson (POC)

  Speak Up!

  Speak Up!-programmet er et forum, hvor du kan stille spørgsmål, søge vejledning og indberette bekymringer anonymt og fortroligt. Medarbejdere opfordres til og forventes at stille spørgsmål, når de er usikre på etiske eller adfærdsmæssige spørgsmål og skal rapportere egentlige eller potentielle overtrædelser af loven, vores Adfærdskodeks eller andre Danaher-politikker.   Når du stiller spørgsmål eller gør ledelsen opmærksom på overtrædelser, hjælper du med at sikre, at Danaher og vores driftsvirksomheder opnår og arbejder i overensstemmelse med de højeste standarder for etik og adfærd, og du hjælper med at lægge grunden til vores fremtidige succes!

  Eksempler på områder hvor medarbejdere kan bruge Speak Up! til at rapportere sager:

  • Uregelmæssigheder i bogføring, dokumentation og revision
  • Uregelmæssigheder eller svindel i driftsudgifter
  • Bestikkelse, korruption eller ulovlige betalinger
  • Upassende dokumentationspraksis,
  • Upræcise regnskaber (eller intention om at bogføre upræcise eller uregelmæssige regnskaber)
  • Kriminel adfærd
  • Lovovertrædelser
  • Diskrimination og chikane på arbejdspladsen
  • Problemer med produktkvalitet
  • Produktionsarbejdsgange
  • Overtrædelse (eller manglende overholdelse) af miljø-, sundheds- og sikkerhedsstandarder (EHS)
  • Interessekonflikter
  • Tyveri eller svindel
  • Vold på arbejdspladsen
  • Stofmisbrug

  Sådan rapporterer du et problem

  Du kan rapportere sager til din nærmeste leder eller bruge en af de følgende ressourcer:

  • En anden leder i dit Danaher-firma
  • HR eller jura/adfærdsafdelingen i dit Danaher-firma
  • Et medlem af Danaher Corporations ledelse
  • Et medlem af Danaher Corporations interne revision
  • Integritets og Adfærdshjælpelinjen på http://www.danaherintegrity.com 
  • Et medlem af Danaher Corporations bestyrelse

  Bemærk at vores Speak Up!-program styres af en tredjepartsleverandør og IKKE af Danaher. Dette er for at bevare anonymiteten og fortroligheden i din rapport.  Du opfordres til at rapportere overtrædelser, som de fremgår af vores Adfærdskodeks, og at bede om vejledning i relation til politikker og procedurer, men også at komme med positive forslag og historier.

  De oplysninger, du giver os, bliver sendt til Danaher af vores tredjepartsleverandør på en fortrolig og anonym basis, hvis du vælger det. Vi garanterer, at dine kommentarer bliver set.  Speak Up!-telefonnumre kan ændres uden foregående meddelelse, men du kan altid finde de nyeste oplysninger på:

  www.danaherintegrity.com

  Danaher støtter medarbejdernes ret til at udtale sig om sager af offentlig interesse eller at indgå i visse aktiviteter med forbindelse med betingelser og vilkår i deres ansættelse. Intet i Kodekset eller nogen af vores politikker har til hensigt at begrænse eller påvirke retten til at indgå i aktiviteter beskyttet under Sektion 7 af den amerikanske U.S. National Labor Relations Act eller nogen andre lokale love eller relevante regulativer, såsom diskussioner om løn, arbejdstid, arbejdsmiljø, sundhedsfare og sikkerhedsproblemer.

  Eksistensen og indholdet af Kodekset vil blive oplyst til aktionærerne og gøres tilgængeligt på Danahers hjemmeside.

  Under særlige forhold kan Danaher se bort fra bestemmelserne i vores Adfærdskodeks. Dette vil kræve forudgående skriftlig godkendelse af Danaher Corporations bestyrelse, Chief Executive Officer, General Counsel eller Chief Ethics and Compliance Officer, og dispensation til et bestyrelsesmedlem eller en direktør i Danaher Corporation kan kun gives af Danaher Corporations bestyrelse eller en komité under bestyrelsen. Alle dispensationer vil med det samme blive oplyst som påkrævet af loven eller New York Stock Exchange.

  Vores Adfærdskodeks giver ingen kontraktmæssige rettigheder og ændrer ikke ansættelsesforholdet, som en medarbejder har med hans eller hendes DHR-Firma, (undtagen i den udstrækning vores Kodeks er indarbejdet i en ansættelsesaftale, kollektiv overenskomst eller aftale om arbejde eller anden aftale, som styrer medarbejderens ansættelse). Medarbejdere kan frit opsige ansættelse, som hører under juridiske eller kontraktmæssige forpligtigelser. På samme måde kan Firmaet til enhver tid bringe ansættelsen til ophør, hvis det vurderer, at det er i dets bedste interesse at gøre dette i henhold til relevant lovgivning og en ansættelsesaftale, som måtte styre ansættelse. Når det bruges i Kodekset, refererer "ansættelsesaftale" ikke bare til aftaler om ansættelse men også til alle relevante kollektive overenskomster eller arbejdsaftaler og lignende aftaler.

  Bestemmelserne i dette Kodeks er en tilføjelse og modificerer, erstatter eller afløser ikke andre politikker eller procedurer.