Politická aktivita a příspěvky

V TÉTO SEKCI:

  Věříme v právo spolupracovníků podílet se na politickém procesu. Jste povzbuzováni, abyste byli aktivní v charitativních a politických aktivitách ve svém volném čase a na vlastní náklady.

  V souladu s platnými zákony bude společnost Danaher uplatňovat své právo na to, aby v příslušných otázkách dala najevo svůj postoj. Pokud tak učiní, bude dodržovat všechny zákony ohledně lobování, a může zapojit pracovníky nebo profesionální lobbisty, aby pracovali s vládními činiteli v našem zastoupení.

  • V jakékoliv komunikaci jasně ujistěte, že vaše politické názory a činy jsou vaše vlastní, a nikoliv společnosti Danaher. 
  • Nikdy nepoužívejte zdroje společnosti Danaher, abyste přispěli, podpořili nebo nesouhlasili s jakoukoliv politickou stranou či kandidátem, pokud tak není schváleno správní radou společnosti Danaher Corporation nebo výborem správní rady.
  • Nadřízení by neměli žádat o přímé ani nepřímé zprávy, které by přispívaly, podporovaly nebo se postavily proti jakékoli politické straně nebo kandidátovi.
  • Nikdy charitativně nebo politicky nepřispívejte s úmyslem neoprávněně někoho ovlivnit.

   

  Otázky a odpovědi

  Šel jsem na fundraising večeři kandidáta na místní vládní úřad. Tento kandidát je nakloněn našim zájmům, takže mohu si večeři dát do vyúčtování?

  Ne. Pokud byste to udělal, bylo by to považováno za politický příspěvek, který by porušil naše zásady. I když se můžete svobodně účastnit politických akcí fundraisingu jako jednotlivec, nesmíte používat aktiva nebo finanční prostředky společnosti ani vytvářet dojem, že zastupujete společnost Danaher. Pokud si myslíte, že by vaše zapojení mohlo vyvolat střet zájmů nebo být nevhodné, poraďte se se svým manažerem.

  Více o relevantních zásadách