Mezinárodní obchod

V TÉTO SEKCI:

  Zavazujeme se dodržovat příslušné mezinárodní obchodní zákony, včetně předpisů pro kontrolu dovozu a vývozu, dodržování sankcí a zákonů proti bojkotu a zákonů proti praní špinavých peněz. Každý z nás má povinnost zajistit, abychom dodržovali obchodní zákony a předpisy v jakékoli zemi, kde obchodujeme.

  Vzhledem k tomu, že společnost Danaher se nadále globálně rozšiřuje, ti z nás, kteří se zabývají dovozem zboží a exportem kontrolovaných položek, technologií a služeb, mají povinnost porozumět příslušným předpisům a dodržovat je. Sem patří zákony o dovozu a vývozu, plány řízení technologií, podmínky a výhrady týkající se povolení vývozních licencí, které se mohou vztahovat na jejich podnikání nebo zařízení a na zásady společnosti Danaher týkající se dovozu a vývozu.

  Vývozní předpisy 

  Všichni spolupracovníci jsou zodpovědní za dodržování vývozních zákonů. Zákony o kontrole vývozu upravují převod zboží, služeb a technologií do jiné země. Všimněte si, že kontroly vývozu upravují mnoho druhů výměny informací přes hranice států, včetně e-mailových přenosů a webového přístupu na různé servery, které by mohly obsahovat řízené technické údaje o exportu. USA rovněž kontrolují přenos některých řízených technických údajů o vývozu na neamerické osoby, které nepobývají ve Spojených státech amerických.

  Dovozní předpisy 

  Všichni spolupracovníci jsou zodpovědní za dodržování zákonů o dovozu. Právní a správní předpisy upravují dovoz zboží. Takové zákony zajišťují, že do dovážející země vstoupí pouze přípustné zboží a že z tohoto zboží je zaplacena správná částka na příslušných daních. Musíme mimo jiné zachovat přesné informace o komoditě / nomenklatuře, obchodní hodnotě a zemi původu veškerého dováženého zboží. 

  Vývozní a dovozní předpisy

  Pokud jste se podíleli na převodu zboží nebo služeb přes státní hranice jménem naší společnosti nebo našich zákazníků, musíte dodržovat tyto zákony, bez ohledu na to, kde se nacházíte. V případě, že právo Spojených států je v rozporu s místními obchodními zákony, budou se aplikovat zákony USA. Vždy se poraďte s týmem dodržování předpisů nebo právním oddělením ohledně řádných pokynů na toto téma.

  Zákony proti praní špinavých peněz 

  Společnost Danaher dodržuje všechny zákony, které zakazují praní špinavých peněz nebo financování z nelegálních či nelegitimních důvodů. „Praní špinavých peněz“ je proces, kterým se osoby nebo skupiny snaží zakrýt výnosy z nelegálních činností, nebo se snaží, aby zdroje jejich nelegálních fondů vypadaly jako legitimní. Všichni spolupracovníci by měli zajistit, že budou obchodovat s renomovanými zákazníky, pro legitimní obchodní účely, s legitimními fondy. 

  Je důležité, abychom znali a dodržovali všechny zákony a předpisy, které mají zabránit praní špinavých peněz. To znamená, že musíme provádět a přijímat platby za zboží a služby pouze prostřednictvím schválených a dokumentovaných platebních postupů a musíme být ostražití a uplatňovat správný úsudek při řešení neobvyklých zákaznických transakcí. 

  Označte „červenou vlaječkou“ takové požadavky od potenciálního zákazníka nebo dodavatele jako vyžadování platby v hotovosti či jiné neobvyklé platební podmínky. Pokud máte podezření na praní špinavých peněz, řekněte to a nahlaste.

  Zjistěte více:
  Zásady importu
  Zásady exportu