Lidská práva

V TÉTO SEKCI:

  Snažíme se respektovat lidská práva a důstojnost všech a podporujeme mezinárodní úsilí o prosazování a ochranu lidských práv. 

  Dodržujeme všechny platné zákony týkající se spravedlivých pracovních postupů, svobody sdružování, soukromí, kolektivního vyjednávání, přistěhovalectví, pracovní doby, mzdy a hodin, jakož i zákonů zakazujících nucenou, povinnou, dětskou práci, diskriminaci v zaměstnání a obchodování s lidmi. Nebudeme tolerovat zneužívání lidských práv v našich provozech nebo v našem dodavatelském řetězci. 

  Každý z nás může pomoci podpořit úsilí při odstraňování porušování lidských práv:

  • Nahlaste jakékoli podezření nebo důkazy o porušování lidských práv v našich provozech nebo v činnostech našich obchodních partnerů svému manažerovi, nebo použijte Speak Up!
  • Nezapomínejte, že respekt k lidské důstojnosti začíná každodenní interakcí mezi sebou, našimi zákazníky a obchodními partnery. Zahrnuje také podporu rozmanitosti a začleňování, přizpůsobování se postiženým a plněním naší úlohy při ochraně práv a důstojnosti všech, s nimiž obchodujeme.

  Otázky a odpovědi

  Když jsem navštívil nového dodavatele, všiml jsem si, že tam pracují zaměstnanci, kteří vypadali hodně mladí. Když jsem se na to zeptal, nedostal jsem jasnou odpověď. Jaké mají být moje další kroky?

  V prvním kroku jste udělal správnou věc, když jste si povšiml případného porušování lidských práv, i ve druhém, jestli bychom měli řešit problém u našeho dodavatele. Dalším krokem je nahlášení incidentu právnímu oddělení. Snažíme se dodržovat lidská práva a odstranit porušování lidských práv, včetně dětské práce.

  Více o relevantních zásadách