Spravedlivá hospodářská soutěž

V TÉTO SEKCI:

  Věříme ve spravedlivou, svobodnou a otevřenou soutěž. Získáváme konkurenční výhody díky kvalitě našich produktů, a ne prostřednictvím neetických nebo nelegálních obchodních praktik.

  Každá země, ve které působíme, má zákony upravující vztahy s konkurenty, dodavateli, distributory a zákazníky. Zatímco zákonné požadavky se liší, zákony o spravedlivé hospodářské soutěži (také nazývané antimonopolní zákony, monopolní nebo jen zákony o hospodářské soutěži) mají obecně stejný cíl – zajistit, aby trhy fungovaly efektivně tím, že nabídnou konkurenční ceny, výběr pro zákazníky a inovace.

  Průmyslová setkání

  Zasedání průmyslových a obchodních asociací slouží legitimním a užitečným účelům. Tyto schůzky však také přinášejí riziko, protože nabídnou setkání konkurentů, kteří mohou diskutovat o záležitostech společného zájmu a případně překročí hranici toho, co je přípustné. Dokonce žertují o nevhodných tématech, jakými jsou marketingové nebo cenové strategie, což by mohlo být nesprávně interpretováno a nesprávně sděleno. 

  Pokud se konverzace zaměří na jakoukoli protisoutěžní diskusi, měli byste odmítnout povídat si o této záležitosti, okamžitě zanechat rozhovoru a oznámit to, co se stalo, právnímu oddělení.

  • Nikdy s našimi konkurenty nehovoříme o žádném aspektu našich cen, objemech prodeje, zákaznících nebo oblastech, kde působíme. To platí i pro příležitostné konverzace.
  • Nediskutujte o bojkotu zákazníků, dodavatelů nebo konkurentů.
  • Nesouhlasíme s konkurentem na koordinaci nabídek, ani nesouhlasíme se zákazníkem nebo konkurentem neprovádět dohodu s jinými společnostmi.
  • Pokud máte jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně porušení antitrustových zákonů, obraťte se na právní oddělení.

  Více o relevantních zásadách