Ochrana životního prostředí

V TÉTO SEKCI:

  Ve společnosti Danaher usilujeme o splnění nebo překročení platných zákonů, předpisů a požadavků na ochranu životního prostředí a používáme postupy šetrné k životnímu prostředí, abychom zajistili jeho ochranu.

  Pracovníci, kteří pracují přímo s regulovanými materiály, mají zvláštní odpovědnost, aby zajistili, že jsou používány, skladovány, přepravovány a likvidovány zákonným, bezpečným a odpovědným způsobem. Všichni kolegové by měli být proaktivní a hledat způsoby, jak efektivněji snížit množství odpadu a efektivněji využívat energii, vodu a přírodní zdroje.

  Kromě dodržování předpisů v oblasti životního prostředí je společnost Danaher rovněž zavázána k udržitelnosti ve všech našich provozech. Náš závazek k ochraně a udržitelnosti životního prostředí zahrnuje:

  • Neustálé zlepšování vlivů na životní prostředí a minimalizaci odpadu, spotřeby vody a spotřeby energie,
  • prevenci znečištění,
  • začlenění zdravých environmentálních postupů do našich obchodních postupů, včetně nákupu a návrhu produktů, testování, výroby a podpory a
  • Posouzení vlivů na životní prostředí při vývoji nových produktů nebo procesů, při výběru výrobních materiálů a před nákupem, pronájmem nebo prodejem nemovitostí.