Boj proti úplatkářství a korupci

V TÉTO SEKCI:

  Vždy pracujte upřímně a bezúhonně. Nikdy nenabízejte ani nepřijímáte úplatky od nikoho, včetně – a nezapomeňte, že jsme nejen zodpovědní za naše jednání, ale také za jednání kterékoli třetí strany, která zastupuje společnost Danaher, včetně distributorů, obchodních zástupců, zástupců, konzultantů a poskytovatelů logistiky.

  Zákony v některých zemích ukládají dodatečné tresty za podplácení vládních úředníků, ale pro nás je to prosté: nabídka nebo přijetí úplatku od kohokoli je vždy špatně. 

  • Nedávejte ani nepřijímejte , provize, nepřijímejte ani neposkytněte žádné jiné nepatřičné platby. 
  • Neplaťte . Pokud je vyžadována facilitační platba, nahlaste takový požadavek právnímu oddělení.
  • Udržujte přesné záznamy tak, aby platby mohly být poctivě zapsány a zdokumentovány.
  • Při výběru třetích stran, které poskytují služby naším jménem, si buďte vědomi našich standardů pro boj proti korupci a úplatkářství. Buďte ostražití a sledujte jejich chování. 
  • Uvědomte si, že nenahlášení úplatku nebo jiné protiprávní činnosti, může být samo o sobě porušením našeho Kodexu.

  Otázky a odpovědi

  Byl jsem oprávněn najmout konzultanta, který nám pomůže získat potřebná povolení pro nový projekt. Požádali o zálohu ve výši 40 000 dolarů, aby „pomohli proces posunout“. Mám souhlasit s touto platbou?

  Ne. Než konzultantovi odpovíte, musíte věc prokonzultovat s právním oddělením nebo použít Speak Up! Než se dohodnete na platbu, musíme vědět, jak budou peníze využity. Danaher se musí ujistit, že tyto peníze nebudou použity jako úplatky nebo jakákoli jiná nepatřičná platba.  

  Pracuji v zemi, která je obecně považována za vysoce rizikovou kvůli úplatkářství a korupci. Můj tým potřebuje schválení od společnosti vlastněné státem, než budeme moci podepsat smlouvu s preferovaným dodavatelem hlavní položky zařízení. Zvažujeme zaplatit několika zaměstnancům státem vlastněné společnosti, aby s manželkami mohli navštívit na týden USA, a po celodenním setkání by následovaly nákupy a prohlídky pamětihodností. Tito zaměstnanci nejsou považováni za státní úředníky podle místních zákonů, musím tedy získat předem schválení? 

  Ano, a potřebujete situaci probrat s právním oddělením. Definice vládního úředníka v USA podle zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA) a podle britských zákonů o boji proti úplatkářství, jakož i podobných zákonů jiných zemí, mohou být širší než místní zákony, a proto by mohly zahrnovat i zaměstnance státem vlastněné společnosti. V takovém případě by navrhovaná cesta pro zaměstnance a jejich manželky nebyla schválena.

  Zjistěte více: Protikorupční zásady Danaher