Respekt v místě pracoviště

V TÉTO SEKCI:
  Naše hodnoty začínají našimi lidmi. Uspějeme, pokud jsme nejlepší tým, jakým můžeme být - rozmanitým, inovativním a zodpovědným.

  Ve společnosti Danaher chápeme, že abychom uspěli, musíme přilákat a udržet vynikající spolupracovníky a vytvořit pracovní prostředí, kde mohou prosperovat a inovovat. To znamená sestavit týmy, které zastupují rozmanitá zázemí, perspektivy, talenty a zkušenosti, a pomáhat jim spolupracovat bez obav z nevhodného obtěžování a diskriminace.  

  • Vaše část pomáhá vytvářet kulturu respektu, začlenění, spolupráce, důstojnosti a upřímnosti.

  • Ujasněte si jednoznačný postoj vůči chování a připomínkám, které jsou v rozporu s naší kulturou a hodnotami.

  • Pokud jste ve vedoucí pozici, proveďte veškerá rozhodnutí o kvalifikaci k zaměstnání a legitimní obchodní úvahu.

  Společnost Danaher dodržuje všechny platné zákony o zaměstnanosti, pracovních a imigračních právech a očekává, že všichni pracovníci budou dělat totéž. Bez ohledu na zeměpisnou polohu musí být všechna rozhodnutí týkající se zaměstnání založena na kvalifikacích souvisejících s prací, bez ohledu na chráněné charakteristiky, jakými jsou rasa, barva, národnostní původ, náboženství, pohlaví, věk, rodinný stav, postižení, status veterána, občanské postavení, sexuální orientace, genderová identita nebo jakákoliv jiná charakteristika chráněná zákonem.

  Rozmanitost a začleňování

  Budujeme naše nejlepší týmy hledáním širokého spektra jedinečných prostředí, perspektiv, talentů a zážitků. To nám umožňuje přilákat talent, který je stejně různorodý jako trhy a vyhovět zákazníci, kterým sloužíme. Vytváříme inkluzivní kulturu, když respektujeme talenty a schopnosti druhých.

  U společnosti Danaher definujeme rozmanitost jako vše jedinečné, což z nás činí to, čím jsme, včetně našeho myšlení, naší pracovní etiky, odkud jsme, jaké máme zkušenosti, jak vypadáme a jak se identifikujeme. Nediskriminujeme na základě zákonem chráněných charakteristik.

  Definujeme inkluzi jako proces vytváření kultury a prostředí, které je bez jakéhokoliv soudu otevřené, respektující a přijímající všechny. V rámci této kultury je každý spolupracovník oprávněn využívat své jedinečné talenty a je zcela uznáván jako cenný člen týmu. Každý spolupracovník by měl mít pocit, že je schopen využít svůj jedinečný talenty a příspěvek společnosti, protože to nám umožňuje vytvářet a udržovat naši inkluzivní kulturu.

  • Ocenit přínos ostatních.
  • Zkuste si být v kůži druhých.
  • Naslouchat mnoha hlasům, jež zastupují naše zákazníky a jejich potřeby.
  • Pomáhat vytvářet pracovní prostředí, kde svěží nápady řídí inovativní technologie a nové produkty.
  • Zavázat se k ideálům rozmanitosti a začlenění, k učení, zlepšování a usilování o to lepší.

  Otázky a odpovědi

  Věřím, že volné místo v mém týmu by nebylo vhodné pro svobodného rodiče, protože zahrnuje hodně cestování. Nejde o předsudky, ale o praktičnost. Jsem povinen s těmito kandidáty provést rozhovor ze zdvořilosti?

  Jste povinni vyslechnout uchazeče, jejichž kvalifikace splňuje požadavky na pracovní místo - nikoli na základě osobního názoru nebo preference. Vlastními předpoklady můžete zneužít osobní filtry, které by mohly porušovat naše zásady nulové diskriminace. Stejně tak, pokud pohovor s vhodně kvalifikovaným kandidátem odmítnete, že jste promeškali šanci přijmout nejlepší a nejkvalifikovanější osobu pro tuto práci.

  Jeden z mých spolupracovníků posílá e-maily obsahující vtipy a hanlivé komentáře o některých národnostech. Je mi to nepříjemné a obvykle je mažu. Nikdo jiný o nich nemluví. Můžu udělat něco víc?

  Ano, každý má svou roli při zajišťování naší kultury respektu. Měli byste informovat svého manažera a/nebo lidské zdroje či použít kterýkoli z kanálů popsaných výše.

  Obtěžování

  Ačkoli se právní definice obtěžování mohou v jednotlivých zemích lišit, "obtěžování" podle Kodexu společnosti Danaher zahrnuje jakékoli nežádoucí chování vůči jiné osobě, které vytváří zastrašující, nepřátelské nebo útočné pracovní prostředí. Je důležité si uvědomit, že obtěžování může být fyzické, mluvené, vizuální nebo písemné, a osobně nebo jiným způsobem, jakým je e-mail. Obtěžování nemusí být sexuální povahy.

  Potenciálně urážlivé chování zahrnuje sexuální narážky, rasové obtěžování nebo negativní komentáře či vtipy o tématech, jakými jsou rasa, náboženství, etnická příslušnost nebo sexuální orientace.

  Nebudeme tolerovat takové jednání, bez ohledu na to, zda je toto chování nezákonné podle místních zákonů v dané zemi, kde k takovému jednání dochází.

  Otázky a odpovědi

  Při služební cestě mě kolega několikrát opakovaně požádal, jestli si nezajdeme někam na drink a komentoval můj vzhled, což mne znepokojilo. Požádala jsem ho, aby přestal, ale nestalo se tak. Nebyli jsme v kanceláři a bylo to po pracovní době, takže jsem si nebyla jistá, co mám dělat.

  Toto chování netolerujeme, ať už v pracovní době nebo v jakékoli pracovní situaci, včetně služebních cest. Je dobré říct kolegovi, aby přestal (i když by to zaměstnanec stejně nikdy neměl dělat.) Pokud nemáte dobrý pocit z toho, říct svému kolegovi přímo, aby s takovými aktivitami přestal, obraťte se na některý z kanálů popsaných výše, abyste prodiskutovali toto chování a získali pomoc. Díky tomu se vám dostane rychlé a účinné odezvy všude tam, kde je chování v rozporu s naší kulturou a očekáváním. Problém byste měli nahlásit pomocí kteréhokoli z kanálů popsaných výše.

  Právě jsem se dozvěděl, že dobrý přítel a kolega byl obviněni ze sexuálního obtěžování a je zahájeno vyšetřování. Nemůžu uvěřit, že je to pravda a myslím, že bude spravedlivé, když svého přítele budu varovat, aby se mohl bránit. Neměl bych mu to jako přítel říct?

  Neměli byste svého přítele upozornit na vyšetřování. Bude provedeno okamžité a důkladné šetření. Jde o záležitosti a je tedy důležité, aby vyšetřování nebylo nijak ohroženo. Upozorněním přítele by mohlo dojít k ohrožení vyšetřování.

  Více o relevantních zásadách

  Does this behavior qualify as harassment? As a friend, do you have a responsibility to inform him?

  Ukažte své znalosti

  Prohlédněte si situaci uvedenou níže a vyberte svou reakci.

  Obchodní cesta
  Obviněný kolega
  X

  Dá se toto chování posuzovat jako sexuální obtěžování?

  Na obchodní cestě vás kolega opakovaně žádá jít ven se napít a má poznámky na váš zevnějšek, které jsou vám nepříjemné. Požádáte ho, aby přestal, ale nepřestane. K situaci dojde po pracovní aktivitě mimo kancelář.

  X

  Správně.

  Tento typ chování není přijatelný, ať už v pracovní době nebo v jakékoli pracovní situaci, včetně služebních cest. Řekněte svému kolegovi, že takové chování je nevhodné a musí přestat. Také byste měla ohlásit problém pomocí některého z kanálů popsaných výše.

  X

  Špatně

  Tento typ chování není přijatelný, ať už v pracovní době nebo v jakékoli pracovní situaci, včetně služebních cest. Řekněte svému kolegovi, že takové chování je nevhodné a musí přestat. Také byste měla ohlásit problém pomocí některého z kanálů popsaných výše.

  X

  Máte jako přítel zodpovědnost ho informovat?

  Právě jste se dozvěděl/a, že dobrý přítel a kolega byl obviněni ze sexuálního obtěžování a je zahájeno vyšetřování. Nemůžete uvěřit, že je to pravda a myslíte si, že bude spravedlivé svého přítele varovat, aby se mohl bránit.

  X

  Správně.

  Za žádných okolností byste ho neměli varovat před vyšetřováním. Váš přítel bude mít příležitost reagovat na tato obvinění a vynaložit veškeré úsilí, aby došlo ke spravedlivému a nestrannému vyšetřování. Tvrzení o sexuálním obtěžování je velmi vážná záležitost s důsledky pro jednotlivce i společnost Danaher. Upozornit svého přítele by mohlo ohrozit vyšetřování.

  X

  Špatně

  Za žádných okolností byste ho neměli varovat před vyšetřováním. Váš přítel bude mít příležitost reagovat na tato obvinění a vynaložit veškeré úsilí, aby došlo ke spravedlivému a nestrannému vyšetřování. Tvrzení o sexuálním obtěžování je velmi vážná záležitost s důsledky pro jednotlivce i společnost Danaher. Upozornit svého přítele by mohlo ohrozit vyšetřování.