Zdraví a bezpečí

V TÉTO SEKCI:

  Zavázali jsme se poskytovat zdravé a bezpečné pracoviště pro pracovníky a další, kteří navštěvují naše zařízení. Náš závazek k ochraně zdraví a bezpečnosti je zodpovědností každého. Dávat na sebe vzájemně pozor a spolupracujte, abyste zajistili, že naše provozovny budou bezpečné, a nejprve se zastavte, přemýšlejte a využijte Speak Up!, pokud si nejste jistí možnými riziky ve svém pracovním prostoru.

  • Pomozte udržovat bezpečné pracoviště; buďte aktivní, abyste zabránili zranění na pracovišti, ať už pracujete v zařízení Danaher nebo v terénu.

  • Seznamte se s nouzovými a bezpečnostními postupy, které platí tam, kde pracujete.

  • Nikdy neobcházejte bezpečnostní nebo zabezpečovací zařízení nebo postupy.

  • Poznejte a dodržujte zásady řízení a cestovní zásady společnosti při jízdě nebo cestování za firemním obchodem

  • Zajistěte, aby během vaší práce pro Danaher nebyla vaše výkonnost narušena alkoholem nebo jakýmikoliv léky, včetně těch na lékařský předpis i bez lékařského předpisu. Alkoholické nápoje jsou povoleny pouze pro mírnou spotřebu v rámci firmou sponzorovaných akcí.

  • Pomáhejte dodavatelům, zákazníkům a dalším, s nimiž pracujeme, pochopit a dodržovat bezpečnostní postupy.

  Pokud se zraníte v práci, ihned informujte svého manažera, bez ohledu, jak závažné zranění je. Nikdy nepředpokládejte, že to za vás nahlásí někdo jiný. 

  Násilí na pracovišti

  Násilí jakéhokoliv druhu nemá ve společnosti Danaher místo. Nebudeme tolerovat:

  • Vyhrožování nebo zastrašování ostatních, ať už fyzicky nebo slovně, z jakéhokoli důvodu.

  • Činy vandalismu, žhářství nebo jiné trestné činnosti.

  • V budovách Danaher nejsou povoleny žádné zbraně, pokud nejsou speciálně povoleny společností a nepodléhají příslušnému právu.

  Otázky a odpovědi

  Všiml jsem si některých praktiky ve svém okolí, které se mi nejeví jako bezpečné. S kým mohu mluvit? Jsem tu nový a nechci být považován za problémového.

  Prodiskutujte své obavy s manažerem nebo oznamte své obavy pracovníkovi odpovědnému za bezpečnost práce. Mohou existovat velmi dobré důvody pro dané postupy, ale je důležité si uvědomit, že ve společnosti Danaher obavy o bezpečnost nikdy nevnímáme jako problémové – naopak jsou zodpovědné. Pokud nejsou vaše obavy vyřešeny oznámením nadřízeného, použijte Speak up! nebo se obraťte na některý z dalších zdrojů uvedených v tomto Kodexu.

  Zdá se, že spolupracovník je pod vlivem drog. Obávám se, že by mohl způsobit bezpečnostní problém a ublížit sobě nebo ostatním. Co mám dělat?

  Máte právo být znepokojeni. Pokud si myslíte, že existuje bezpečnostní riziko, okamžitě promluvte s manažerem. Bezpečnost může ohrozit kdokoli, kdo je v práci pod vlivem alkoholu nebo drog – legálních i nelegálních. K vyřešení problému je třeba okamžitě přijmout kroky.

  Více o relevantních zásadách