Vztahy s vládními institucemi

V TÉTO SEKCI:

  Na naše jednání s vládami se často vztahují zvláštní právní a smluvní pravidla. Mezi ně patří požadavky ohledně podávání nabídek nebo zadávání zakázek, zvláštní fakturační a účetní pravidla, i omezení pouze na určité subdodavatele nebo zprostředkovatele, které můžeme zapojit.

   Bez ohledu na to, jaké zákony mohou platit ve vaší lokalitě, musíte respektovat tyto základní zásady:

  •  Vždy se podílejte na veřejných zakázkách s nejvyšší mírou integrity a poctivosti.
  • Nikdy se nepokoušejte vyhrát vládní zakázku, nebo dokonce ovlivnit zadávací podmínky tím, že nabídnete něco hodnotného vládnímu zaměstnanci nebo jakémukoli příbuznému nebo spolupracovníkům státního zaměstnance.
  • Nikdy se nesnažte získat informace, které by mohly společnosti Danaher poskytnout nespravedlivou konkurenční výhodu při zadávání veřejných zakázek.
  • Vždycky buďte pravdiví a přesní ve všech písemných a ústních sděleních pro vládní úředníky a agentury.
  • Uchovejte všechny požadované záznamy.
  •  Přísně dodržujte podmínky vládních smluv. Neprovádějte například žádné dodatečné náhrady zboží a služeb, ani neprovádějte nic mimo již daných požadavků bez písemného souhlasu.
  •  Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na právní oddělení.

  Bez ohledu na to, kde se nacházíte, pokud provádíte vládní podnikání společnosti Danaher nebo jste odpovědní za provedení práce na základě vládní smlouvy, jste odpovědní za to, abyste věděli a dodržovali všechny platné vládní zakázky a smluvní zákony.

  Otázky a odpovědi

  Technický ředitel, který pracuje ve státní nemocnici, chce vidět naše nejnovější technologie. Platí si své vlastní lety a ubytování v hotelu, přesto bychom mu rádi, poskytli administrativní podporu a místní dopravu. Také očekává, že ho večer nějak zabavíme. Je to vhodné?

  První věc, kterou je třeba poznamenat, je, že jelikož se jedná o zaměstnance nemocnice řízené státem, technický manažer je zástupcem vlády. Můžete podpořit návštěvy vládních a státních firemních delegací do našich kanceláří a míst, ale pouze v případě, že všechny položky budou předem schváleny právním oddělením. Rovněž je přípustné podporovat, předvádět a vysvětlovat přínosy našich produktů nebo technologií státním zaměstnancům, kteří jsou rozhodujícími osobami nebo potenciálními partnery, ale nesmíte se je snažit ovlivňovat nabídkou osobních výhod. Proberte situaci s právním oddělením dříve, než podniknete další kroky.

  Více o relevantních zásadách

  Spolupráce s výzkumem

  Vždy spolupracujte s orgány státní správy v souvislosti s žádostmi o informace nebo inspekcemi. Při reakci na žádost vlády řekněte pravdu a nikdy nikoho neklamte, nepřekážejte jejich práci, ani neschovávejte, neničte nebo nezaměňujte dokumenty.

  Oznamte právnímu oddělení vždy, když se vyskytne neobvyklý vládní požadavek na informace nebo návštěvu.