Dárky a zábava

V TÉTO SEKCI:

  Příležitostný dárek nebo zábava jsou často považovány za normální součást podnikání, ale někdy i dobrý úmysl daru může být nevhodný a porušuje naše zásady nebo zákon.

  Ve společnosti Danaher si mohou kolegové vyměňovat pouze drobné dary a pořádat zábavu, které jsou přiměřeným doplňkem obchodních vztahů a neoprávněně neovlivňují ostatní. Nepřijímáme ani neposkytujeme dárky ani zábavu, pokud je jejich účelem předcházet rozhodnutí nebo jsou výměnou za jakýkoliv obchod, služby nebo důvěrné informace.

  Při výměně darů nebo zábavy musí být splněny všechny následující body:

  • Musí být přiměřené, a nijak časté.
  • Nesmí působit, jako že ovlivňuje vypadá, že ovlivňuje, obchodní rozhodnutí příjemce.
  • Musí mít přiměřený obchodní účel.
  • Vždy dbejte na to, aby záznamy o darech a zábavě byly přesné a odrážely skutečnou povahu transakce.

  Následující praktiky nejsou nikdy povoleny:

  • Dávat nebo přijímat dárky či zábavu během nabídkové řízení.
  • Dávat nebo přijímat drahé dárky či zábavu příliš často.
  • Dávat nebo přijímat jakýkoliv dárek v hotovosti či ekvivalent v hotovosti (dárkové karty, dárkové poukazy).
  • Dávat nebo přijímat jakýkoliv dárek či zábavu, které by mohly mít negativní vliv na firmu Danaher, její pověst nebo vaši pověst.
  • Jakýkoliv dárek nebo zábavu, které porušují zásady organizace příjemce.
  • Dávat dárky, výhody nebo zábavu jakéhokoliv druhu vládnímu úředníkovi.

  Dárky a zábava – vládní úředníci

  Zvláštní pozornost je třeba věnovat jednáním s vládními úředníky. Komplexní pravidla upravují poskytování dárků a zábavy státním úředníkům (včetně zaměstnanců státních subjektů). Co může být přípustné pro komerční zákazníky, může být při jednání s vládami nezákonné. 

  • Žádné dárky ani benefity, včetně zábavy, nemohou být nabízeny představitelům vlády.
  • Každý požadavek, který pracovník předložil státnímu úředníkovi za úplatu, s výjimkou zákonných daní nebo poplatků, musí být neprodleně oznámen právnímu oddělení.
  • Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na právní oddělení.

  Pamatujte: v mnoha zemích, kde působíme, patří pod vládní představitele zdravotničtí pracovníci, správci zdravotnických služeb a personálu v nemocnicích, a také vládní zdravotnické programy.

  Otázky a odpovědi

  Dodavatel mi nabídl dva lístky na představení na Broadwayi. Nemůže jít se mnou, ale řekl mi, abych vzala přítele. Vstupenky byly pravděpodobně drahé. Mohu je přijmout?

  Vzhledem k tomu, že vás dodavatel nedoprovází, nemohou být vstupenky považovány za zábavu, ale za dar. Budete muset získat souhlas svého nadřízeného, který vám poradí v souladu se zásadami společnosti Danaher a OpCo.

  Zjistěte více: Zásady přijímání darů a zábavy na Danaher Connect