Konkurence

V TÉTO SEKCI:

  Informace o konkurenci získáváme pouze prostřednictvím právních prostředků a nikdy přes zavádějící sdělení nebo prostřednictvím jakéhokoli chování, které by mohlo být vykládáno jako „špionáž“ či „špehování“.

  • Při shromažďování informací o podnikání vždy dodržujte naše standardy integrity – nikdy se nepokoušejte získat informace podvodem, zkreslením nebo trikem.
  • Když najímáme bývalé zaměstnance konkurentů, musíme respektovat jakoukoli právní nebo smluvní povinnost nepoužívat nebo zveřejňovat důvěrné informace těchto bývalých zaměstnavatelů.
  • Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda jsou určité konkurenční aktivity v souladu s naším Kodexem, poraďte se ihned poradit se svým manažerem nebo právním oddělením. 

  Otázky a odpovědi

  Právě jsem se připojil ke společnosti Danaher poté, co jsem několik let pracoval u jednoho z našich konkurentů. Mohu sdílet důvěrné a proprietární marketingové informace, které jsem vytvořil při práci ve své předchozí firmě?

  Můžete využít obecné znalosti a dovednosti, které jste se naučili v předchozím zaměstnání, ale nemůžete do společnosti Danaher přinést žádné důvěrné nebo chráněné materiály, které jste vyrobil vy nebo někdo jiný pro vašeho bývalého zaměstnavatele. Pokud jsou informace o marketingu důvěrným, soukromým nebo obchodním tajemství vašeho minulého zaměstnavatele, jejich aktuální použití nebo sdílení by porušilo naše zásady, vaše závazky vůči vašemu minulému zaměstnavateli a možná i zákon. Jste povinen tyto informace vašeho minulého zaměstnavatele chránit, stejně jako jsou pracovníci společnosti Danaher povinni chránit ty naše. Pokud máte otázky ohledně konkrétních informací, obraťte se na právní oddělení.

  Více o relevantních zásadách