Sociální média

V TÉTO SEKCI:

  Při prohlášení na platformě sociálních médií tak činíte jako jednotlivec a neměli byste vyvolat zdání, že mluvíte nebo jednáte jménem společnosti Danaher. Vždy si uvědomte, že sociální fóra jsou sledována klienty, kolegy a regulátory. Přemýšlejte, než stisknete tlačítko Odeslat v e-mailu nebo textovou zprávu. Při používání sociálních médií:

  • Používejte dobrý úsudek, včetně vyjadřování myšlenek a názorů uctivým způsobem.  
  • Jasně dejte najevo, že všechny vaše vyjádřené názory jsou vaše vlastní a nemají žádnou spojitost s názory Danaher. 
  • Nezveřejňujte důvěrné obchodní informace o společnosti, našich zákaznících nebo našich obchodních partnerech.
  • Nevyvolávejte zdání, že zastupujete společnost, pokud vám nebylo uděleno zvláštní oprávnění.
  • Nezapojujte se do šeptandy nebo spekulací o záležitostech společnosti, ve kterých jste zúčastněni nebo o nichž jste byli informováni.

  Otázky a odpovědi

  Někdo zveřejnil na on-line sociální síti tvrzení o společnosti Danaher, o kterém vím, že je falešné. V příspěvku se uvádí, že plánujeme změnit dodavatele a že nejenom podporujeme nového dodavatele, ale že nejsme spokojeni s naším současným dodavatelem. Myslím, že je důležité, abychom dezinformace uvedli na pravou míru. Je přijatelné, když to udělám a napíšu odpověď?

  I když může být lákavé opravit informace a napomenout zdroj dezinformace, měli byste místo toho kontaktovat oddělení podnikové komunikace společnosti Danaher a nechat je podniknout nezbytné kroky.

  Více o relevantních zásadách