Vnější komunikace

V TÉTO SEKCI:

    Společnost Danaher usiluje o poskytování jasných a přesných informací médiím, finančním analytikům a veřejnosti. Kromě splnění důležitých právních požadavků nám to pomáhá udržet důvěru našich akcionářů, potenciálních investorů a vládních regulačních orgánů. To zase posiluje naši firemní reputaci. Z těchto důvodů je důležité, aby pouze jmenovaní společníci hovořili veřejně jménem společnosti Danaher.

    •  Pokud obdržíte výzvu nebo žádost o informace od někoho z médií nebo finančního analytika, shromážděte relevantní fakta a ještě před tím, než odpovíte, se poraďte s oddělením pro vztahy s investory společnosti Danaher.
    • Nikdy nevyvolávejte dojem, že mluvíte jménem společnosti Danaher v jakékoliv komunikaci, která se může stát veřejnou, pokud k tomu nemáte specifické svolení oprávněným úředníkem korporace Danaher.
    • Před zahájením veřejných projevů, psaním článků pro odborné časopisy nebo zapojením se do jiné veřejné komunikace, pokud mluvíte jménem společnosti Danaher, obstarejte si souhlas v oddělení podnikových komunikací společnosti Danaher.

    Více o relevantních zásadách