Využití informací

V TÉTO SEKCI:

  Neoprávněné vydání důvěrných a chráněných informací a/nebo obchodních tajemství může způsobit ztrátu konkurenční výhody, nedůvěryhodnost společnosti Danaher a poškození našich vztahů s našimi zákazníky a obchodními partnery. Z těchto důvodů se s těmito informacemi musí pečlivě zacházet. Níže uvádíme několik příkladů tohoto typu informací:

  • Prodejní výsledky, kompletní, nebo produktu,
  • seznam zákazníků,
  • informace o ceně výrobku a nákladech,
  • osobní data našich pracovníků, zákazníků a dodavatelů,
  • technické podrobnosti o našich systémech, produktech nebo výrobních procesech, 
  • o našich obchodních strategiích
  • a plánech uvedení výrobků na trh.

  Pracovníci by se měli ujistit, že:

  • Používají a zveřejňují důvěrné informace pouze pro oprávněné obchodní účely.
  • Správně označují důvěrné informace, aby bylo jasné, jakým způsobem je třeba s nimi manipulovat, distribuovat a zničit.
  • Nesdílejte hesla ani neumožňujte jiným lidem, včetně přátel a rodiny, využívat naše zdroje informačních technologií.
  • Nezveřejňujte informace třetím osobám, včetně obchodních partnerů, bez odpovídajícího povolení a odpovídajících ujednání o důvěrnosti. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na svého manažera nebo na právní oddělení.
  •  Neprobírejte důvěrné informace na veřejných místech, kde je mohou zaslechnout jiní lidé, ani nenechávejte důvěrné informace, počítače, mobilní telefony nebo jiné elektronické přístroje, v nichž se důvěrné informace nacházejí, na místech, kde by mohly být odcizeny nebo přístupné jiným osobám.

  Tyto povinnosti trvají nadále i po ukončení práce se společností Danaher. Když opustíte společnost Danaher, nesmíte zveřejňovat ani využívat žádné důvěrné informace společnosti Danaher a musíte vrátit všechny kopie materiálů nebo zařízení, které obsahují důvěrné informace společnosti Danaher. 

  Intelektuální vlastnictví

  Duševní vlastnictví se týká vynálezů, nápadů, značek a originálních děl, které by mohly poskytnout konkurenční výhodu na trhu. Tyto věci máme na mysli, když mluvíme o špičkové inovaci a musíme je chránit před konkurencí. Jakékoliv neoprávněné zveřejnění nebo zneužití, ať již během nebo po ukončení vašeho zaměstnání u společnosti Danaher, by mohlo být pro společnost nebo pro naše zákazníky škodlivé. Všichni pracovníci, kteří vytvářejí duševní vlastnictví, musí dodržovat zásady a postupy společnosti Danaher, aby určovali a chránili toto duševní vlastnictví.

  Třetí strany nám svěřují důvěrné a chráněné informace a je stejně tak důležité, abychom i s nimi zacházeli opatrně. Důvěrné informace třetích stran by měly být používány pouze v souladu s konkrétními podmínkami platné licence nebo jiného zákonného práva k takovému použití.

  Máte-li nějaké dotazy nebo obavy ohledně vhodného užívání chráněných informací nebo duševního vlastnictví, poraďte se s právním oddělením.

  Otázky a odpovědi

  Často pracuji s důvěrnými informacemi společnosti o přiřazení projektů. Mám napnutý projektový termín a musel bych pracovat na projektu přes víkend. Můžu svůj osobní notebook používat doma k práci na důvěrných informacích společnosti?

  Důvěrné obchodní informace můžete ukládat pouze na firemním notebooku, mobilním zařízení nebo přenosném úložném zařízení / flash disku, které mají nainstalované příslušné zabezpečovací prvky pro ochranu důvěrných informací společnosti. Stahování, úpravy nebo dokonce přístup k důvěrným informacím společnosti v zařízení, které společnosti nepatří, vás vystavuje riziku krádeže nebo ztráty informací. Rovněž porušujete bezpečnostní politiku společnosti Danaher.

  Zjistěte více: 
  Zásady intelektuálního vlastnictví
  Zásady zabezpečení informací v Danaher

  Ochrana interních informací

  V průběhu podnikání se můžete dozvědět o věcných, neveřejných informacích o společnosti Danaher nebo o jiných veřejných obchodních společnostech. Využití těchto informací pro osobní zisk nebo sdílení s ostatními je nejen nezodpovědné vůči dalším investorům, ale i nezákonné.

  • Nikdy nekupujte ani neprodávejte žádné akcie, dluhopisy, opce ani jiné cenné papíry žádné veřejné společnosti, včetně společnosti Danaher, na základě věcných, neveřejných informací.
  • Nepředávejte , informace ostatním (známo jako „nabídka tipu“).
  • Věcné, neveřejné informace mohou obsahovat:
   • Novinky o fúzích, akvizicích nebo prodejích.
   • Plánované nabídky nebo prodeje cenných papírů společnosti.
   • Hlavní regulační opatření nebo hlavní soudní spory týkající se společnosti.
   • Významné změny v managementu.
   • Významné zadání zakázky či zrušení stávající, velké zakázky.
   • Zavedení nového materiálu, technologie nebo služby či vývoje materiálu ve vztahu k existujícím výrobkům, technologiím nebo službám.
  • Kromě toho se na některé pracovníky vztahují „přechodná období výpadku“, během nichž není dovoleno účastnit se obchodů zahrnujících cenné papíry společnosti Danaher, a mohou se na ně rovněž kdykoli vztahovat požadavky na předběžné vyjasnění před obchodováním s cennými papíry společnosti Danaher.
  • Máte-li jakékoli dotazy ohledně toho, zda jsou informace věcné a neveřejné, kontaktujte právní oddělení.

  Otázky a odpovědi

  Můj manažer mě požádal, abych připravil nějaký finanční materiál týkající se akvizice, o které Danaher uvažuje. Informace jsou důvěrné a ještě nejsou zveřejněny. Na základě informací, které jsem si přečetl, se domnívám, že akcie akvizičního cíle se po zveřejnění informací rychle zvýší. Vím, že nemohu koupit akcie ve společnosti, kterou hodláme získat, ale mohu předat zprávu svému bratrovi, protože není „interní pracovník“?

  Ne. Nemůžete sdílet takové informace s jinými lidmi, protože jsou přísně tajné. Informace mohou být také věcnými, neveřejnými informace a sdílet je s ostatními by mohlo být považovány za „nabídku tipu“, která je v rozporu se zákonem a našimi předpisy.

  Více o relevantních zásadách