Vzkaz od Rainer M. Blair

Korporace Danaher pokračuje v růstu - vyvíjí se a inovuje jako vedoucí vědecká a technologická společnost, která uspokojuje rozmanité potřeby našich zúčastněných stran - našich spolupracovníků, zákazníků, dodavatelů, akcionářů a komunit. Jak rosteme, jedinou věcí, která se nemění, je náš závazek pracovat s nejvyššími etickými standardy.

Tento závazek je zakotven v našem společném cíli a základních hodnotách. Díky týmové práci, inovacím a naslouchání našim zákazníkům můžeme dosáhnout skvělých věcí a pozitivně ovlivnit celý svět.

Náš aktualizovaný Kodex chování stanovuje standardy, kterými se řídí naše provozy. Pokrývá řadu témat, od využívání firemních zdrojů, přes dary a střety zájmů až po ochranu osobních údajů. Zabývá se kybernetickou bezpečností a vyjadřuje náš pohled na rozmanitá pracoviště, kde neexistuje sexuální obtěžování a která jsou vstřícná všem spolupracovníkům. Platí pro všechny spolupracovníky a stanoví jasná očekávání, že naše normy budou dodržovány při všech činnostech souvisejících s prací, bez ohledu na obchodní tlaky.

Vedoucí představitelé Danaher mají dodatečnou zodpovědnost jít příkladem a pomáhat ostatním porozumět a dodržovat jejich etickou a firemní zodpovědnost.

Danaher má štěstí, že má v celé organizaci vynikající spolupracovníky. Víme, že můžeme počítat s každým z vás, že využijete dobrý úsudek, a když jste na pochybách, požádáte o pomoc.

Děkujeme za neochabující tvrdou práci a zasvěcení se našemu společnému cíli – pomáhat realizovat životní potenciál.

Rainer M. Blair
President and Chief Executive Officer
Danaher Corporation