Vaše odpovědnosti

V TÉTO SEKCI:

  Máte zodpovědnost sami k sobě, spolupracujícím kolegům i společnosti, že budete své obchodní aktivity provádět legálně a eticky.

  Ujistěte se, že chápete náš Kodex a zásady a věnujte pozornost těm zásadám, které se vztahují na vaše pracovní povinnosti. Pokud si nejste jisti o svých povinnostech nebo o tom, co je správné, promluvte si se svým manažerem či využijte přístup ke všem ostatním zdrojům uvedeným v našem Kodexu, včetně Speak Up!, a další zdrojům uvedeným v pravidlech eskalace Danaher.

  Snažte se předcházet porušování našeho Kodexu a zásad dříve, než k nim dojde, a pokud máte podezření, že došlo k porušení, nechte někdo vědět. Ignorování problémů pouze zhoršuje toto porušení.

  Když jednáte a využijete Speak Up!, pomáháte nám najít problémy, které by mohly poškodit ostatní nebo naši společnost.

  Dodatečná zodpovědnost vedoucích představitelů Danaher

  Pokud jste vedoucím nebo manažerem, máte další povinnosti, které nám pomohou splnit naše vysoké standardy etiky a dodržování předpisů:

  • Jděte příkladem a buďte vzorem etického chování.

  • Buďte zdrojem pro ostatní. Komunikujte se spolupracovníky a obchodními partnery o tom, jak se Kodex a zásady vztahují na každodenní práci, a pomozte jim porozumět významu silné kultury etiky a dodržování předpisů.

  • Vytvořte prostředí, v němž spolupracovníci porozumí svým odpovědnostem a zjistí, že se nemusí bát odplaty, když budou chtít sdělit své obavy.

  • Berte v potaz etiku a dodržování předpisů při přijímání, hodnocení a odměňování spolupracovníků.

  Otázky a odpovědi

  Jsem manažer. Pokud zjistím nesprávné chování v oblasti, která není pod mým dohledem, musím také podat zprávu o této záležitosti? Raději se nezapojuji.

  Nejvíce odpovídáte za spolupracovníky pod svým vedením, ale všichni kolegové – a zvláště vůdčí představitelé – jsou povinni hlásit jakékoli pochybení, kterého si všimnou. Nejlepším přístupem je poprvé promluvit s manažerem, který dohlíží na oblast, kde se problém vyskytuje, ale pokud by to nefungovalo nebo nešlo provést, měli byste použít libovolný z ostatních zdrojů uvedených v Kodexu. A pamatujte: pokud dojde k pochybení ve společnosti Danaher, je to problém každého z nás.