Naše standardy

V TÉTO SEKCI:
  Růst pomocí integrity zajišťuje, že budeme nejenom hrdí na své úspěchy, ale také na to, jak jsme jich dosáhli.

  Standardy chování jsou nyní Kodexem chování

  Náš aktualizovaný Kodex chování nahrazuje Standardy chování (SOC).  Změnili jsme formu a zjednodušili jeho obsah, abychom zajistili, že bude aktuální, v souladu s nejlepší praxí a odpovídající současným obchodním potřebám. Také jsme jej pročistili, abychom zajistili, že zůstane užitečným a praktickým zdrojem pro spolupracovníky.

  Některé věci vypadají jinak, jiné ne. Naše základní hodnoty a náš závazek vysokých etických standardů zůstávají stejné. V celém novém Kódu najdete odkazy na naše zásady, v nichž najdete podrobnosti a specifikace informací zahrnutých v Kódu.

  Dokumenty společnosti, výukové materiály a zásady se budou postupem času měnit, aby odpovídaly Kodexu chování (Kodex).  Názvy Kodex a Standardy chování (SOC) jsou zaměnitelné během aktualizace dokumentů.

  Seznamte se s naším Kodexem

  Vítejte v našem Kodexu chování (Kodex).

  Občas každý z nás čelí obtížným obchodním rozhodnutím. Když se taková situace stane ve firmě Danaher, máme naštěstí zdroje, kam se obrátit o pomoc. Můžeme se spolehnout jeden na druhého, na naše vedoucí pracovníky a odborníky z oboru v celé naší společnosti. Důležitý je však také náš Kodex hodnot, který nabízí systém pro naše rozhodnutí. (V samotném Kódu pojmy odkazují pojmy Danaher nebo společnost na korporaci Danaher, všechny společnosti Danaher a přímé i nepřímé dceřiné firmy).

  Účelem tohoto Kodexu je pomoc při uplatňování našich základních hodnot, našich zásad a práv, abychom se mohli my sami, naši kolegové, naši zákazníci i společnost Danaher rozhodnout co nejlépe.

  Kodex samozřejmě nepočítá s každou situací. Pokud potřebujete dodatečné informace nebo pokyny, můžete kontaktovat jakýkoliv zdroj uvedený v Kodexu. Podrobnější zásady týkající se konkrétních témat jsou také k dispozici na Danaher Connect.

  Náš Kodex platí všude tam, kde podnikáme. Od spolupracovníků se očekává, že budou plnit formální požadavky Kodexu, platné zákony a předpisy i zásady společnosti. Pokud se objeví konflikt mezi požadavky našeho Kodexu a zákony, zvyky nebo praxí v určitém regionu, musíte s vaším vedoucím nebo právním oddělením probrat nejlepší postup.

  Komu je určen náš Kodex?

  Náš Kodex se vztahuje na všechny pracovníky Danaher, pokud vystupují v zastoupení firmy Danaher, všechny ředitele korporace Danaher Corporation a také na všechny jejích přímé a nepřímé podřízené.

  Očekáváme také, že každý, kdo jedná naším jménem, se bude chovat způsobem, který je v souladu s naším Kodexem a dalšími zásadami. Sempatří  naši dodavatelé, prodejní partneři, konzultanti, nezávislí dodavatelé, poskytovatelé logistických služeb a obchodní partneři. Pokud obchodní partner neplní náš Kodex nebo smluvní závazky, budou přijata vhodná opatření.