Kladení otázek a oznamování problémů

V TÉTO SEKCI:

  Pokud chceme zachovat naše vysoké standardy etiky a integrity, musí každý dělat to svoje. Pokud si myslíte, že došlo k porušení zákona, našeho Kodexu nebo zásad, Speak Up! Nemusíte si být jisti všemi fakty - pokud vidíte nebo jen máte podezření na nelegální a neetické jednání, či máte dotaz, existuje několik možností:

  • Proberte problém se svým manažerem.

  • Promluvte s jiným členem managementu, lidských zdrojů, právním oddělením nebo interním auditem.

  • Kdykoliv můžete kontaktovat Speak Up! na www.danaherintegrity.com

  Kladením otázek nebo nahlášením problémů pomáháte zajistit, aby společnost Danaher dosahovala a udržela nejvyšší úroveň etiky a dodržování předpisů, a právě vy tak pomáháte budovat základy našeho budoucího úspěchu.

  Existuje pár dalších důležitých bodů, jež je třeba mít na paměti ohledně hlášení porušení zásad:

  • Žádný pracovník nesmí hlásit porušení předpisů jakékoliv osobě, která se na porušení podílí.

  • Pokud není problém vyřešen, kontaktujte další odpovědnou osobu.

  Jak používat Speak Up!

  Call centrum Speak Up! je nezávislé na společnosti Danaher a pracují zde odborníci na etiku a dodržování předpisů. Speak Up! je důvěrný způsob, jak klást otázky, vyhledávat pokyny a hlásit případná porušení Kodexu nebo jakýchkoli zásad, zákonů, pravidel nebo předpisů. Speak Up! můžete využít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Když kontaktujete Speak Up!, obsluha vám bude naslouchat, v případě potřeby klást otázky a poté sepíše souhrnnou zprávu. Shrnutí pak bude poskytnuto společnosti Danaher k posouzení a dalším krokům. Můžete také podat stížnost nebo odeslat dotaz elektronickou cestou na www.danaherintegrity.com

  Můžete se rozhodnout volat anonymně, pokud to povolují místní zákony. Pokud se rozhodnete, že se nebudete identifikovat, společnost Danaher nebude schopna určit, kdo volal, nebo kdo se přihlásil do Speak Up! Je důležité poskytnout co nejvíce podrobností (např. kdo, co, kdy, kde). Vzhledem k tomu, že společnost Danaher může potřebovat další informace, bude vám přiděleno číslo hlášení a budete požádáni, abyste později zavolali a odpověděli na jakékoli následné dotazy.

  Diskrétnost

  S jakýmikoliv informacemi poskytnutými prostřednictvím služby Speak Up! nebo prostřednictvím jakéhokoli jiného zpravodajského kanálu bude zacházeno důvěrně. V některých případech, pokud je potřeba provést šetření, mohou být informace sdíleny na základě potřeby poznat základy problému. Danaher může být ze zákona povinen hlásit určité druhy činností.

  Odveta je zakázána

  Danaher nebude tolerovat odvetu proti komukoli, kdo hlásí problém v dobré víře, ani nebude tolerovat odvetu proti komukoli, kdo se účastní vyšetřování. Pokud se domníváte, že jste byli obětí odplaty či jste byli svědky odvety, sdělte to vedení nebo použijte některý z prostředků uvedených v Kodexu.

  Vytvoření zprávy v „dobré víře“ znamená, že poskytnete veškeré informace, které máte, a podáte poctivě zprávu, bez ohledu na to, jestli vyšetřování vaší zprávy neodhalí jakékoli skutečné pochybení.

  Otázky a odpovědi

  Před třemi měsíci jsem použil anonymně Speak Up!. Byl jsem znepokojen tím, jak můj manažer mohl uzavřít smlouvu se společností, kterou vlastní jeho přítel. Bylo to vyšetřeno a chápu, že byla podniknuta nějaká akce. Od té doby ale se mnou ostatní spolupracovníci přestali mluvit a předávat mi v kopii důležitou komunikaci, a obávám se, že to ovlivní můj výkon. Cítím, že moji kolegové vědí, že jsem zprávu vypracoval já a mstí se. Je to odplata? Co bych měl dělat?

  Může to být případ odvety. Pokud se cítíte tlak okolí, proberte problém s manažerem, použijte Speak Up! nebo jakýkoli jiný zdroj uvedený v Kodexu. Případ bude důkladně vyšetřen, aby se zjistilo, co vedlo k tomuto chování vašich kolegů. Pokud šetření zjistí, že se vám mstí kvůli vaší zprávě, přijmou se příslušná opatření.

  Odpovědnost a disciplína

  Pokud dojde k porušení Kodexu, zásad nebo zákona, přijmou se příslušná disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru v souladu s platnými zákony. Některé žaloby mohou také vést k soudnímu řízení, trestům nebo trestnímu stíhání.