Dělat správná rozhodnutí

V TÉTO SEKCI:

  Dělat správná rozhodnutí není vždy snadné. Stane se, že jste pod tlakem, nebo si nejste jistí, co dělat. Vždy pamatujte, že zdroje jsou tu od toho, aby vám pomohly, včetně těch uvedených v Kodexu.

  Když čelíte obtížnému rozhodnutí, položte si sami tyto otázky:

  • Je to správné? Jste si jistí, že je to správné udělat, nebo máte pochyby?

  • Je to podle vás ve shodě s našimi základními hodnotami, Kodexem a zásadami?

  • Když se to dostane na veřejnost, budete si i nadále jisti svým rozhodnutím?

  • Chcete být zodpovědní za své jednání?

  • Je to v nejlepším zájmu našich zákazníků, spolupracovníků, společnosti a společenství?

  Varovné příznaky sporného rozhodnutí

  Při rozhodování poslouchejte následující připomínky, mohou signalizovat, že rozhodnutí je v rozporu s našimi základními hodnotami, etikou a dodržováním:

  • „Neřeš to. Nikdo se to nedozví.“

  • „Uděláme to, co je potřeba.“

  • „Necháme si to rozhodnutí pro sebe – nikdo další o něm nemusí vědět.“

  • „Takhle se tu dělají obchody,“

  • „Každý to tady takhle dělá.“

  Uzavření smyčky

  Etika a dodržování předpisů ve společnosti Danaher se musí neustále vyvíjet, aby zůstaly aktuální s novými a vznikajícími riziky a regulacemi. Jakmile jste se rozhodli, položte se následující dodatečnou otázku:

  Domníváte se, že existují dostatečné standardy, zásady a zdroje k řešení problému, s nímž se potýkáte – nebo by mělo být provedeno více? Pokud jste využili proces Speak Up!, jste spokojeni se způsobem, jakým funguje – nebo by se měl vylepšit?  

  Pokud si myslíte, že šlo udělat víc, kontaktujte svého manažera nebo kohokoli ze zdrojů uvedených v Kodexu. Vaše návrhy nám pomohou vylepšit program etiky a harmonie.