Kontaktujte nás

V TÉTO SEKCI:

  Neváhejte se obrátit s jakoukoliv otázkou týkající se našeho Kodexu chování na místní právní, finanční nebo personální oddělení, přes linku Speak Up! nebo s některým z pracovníků v Danaher Corporation v seznamu níže. 

  Speak Up!

  Oznamte své obavy nadřízenému, manažerovi oblasti lidských zdrojů nebo na lince Speak Up! Díky Speak Up! můžete vystupovat anonymně, pokud se tak rozhodnete.

  Využijte linku Speak Up! k nahlášení:

  • Nesrovnalosti ve finančních záznamech a/nebo zprávě o nich
  • Nesrovnalosti v oblasti účetnictví a auditu
  • Úplatkářství, korupce nebo nelegální platby
  • Trestní jednání a porušování práva
  • Diskriminace a sexuální obtěžování
  • Problémy s kvalitou produktů
  • Zabezpečení a rizika životního prostředí
  • Konflikty zájmu
  • Krádež nebo podvod
  • Násilí na pracovišti
  • Problémy kybernetické bezpečnosti
  • Výzvy v oblasti ochrany soukromí dat

  Zásady Danaher chrání pracovníky, kteří mají strach v dobré víře cokoliv říct kvůli možné odvetě. Kontaktujte Speak Up! telefonicky nebo on-line. Telefonní čísla naleznete v globálním telefonním seznamu Speak Up! na adrese www.danaherintegrity.com

  Telefonní čísla Speak Up! se mohou měnit bez předchozího oznámení. Nejaktuálnější informace budou na www.danaherintegrity.com

  KORPORACE DANAHER

  PRÁVNÍ PŘEDPISY A JEJICH SOULAD

  JAMES O'REILLY
  Náměstek generálního advokáta a tajemník společnosti
  jim.oreilly@danaher.com

  MARY BRITTON
  Viceprezident a hlavní rada, soudní spory
  mary.britton@danaher.com

  PATRICIA KIM
  Viceprezident a hlavní rada, práce a zaměstnanost
  patricia.kim@danaher.com
     
  STEPHEN EVANOFF
  Viceprezident pro ochranu životního prostředí a bezpečnost (EH&S)
  stephen.evanoff@danaher.com

  LIDSKÉ ZDROJE

  ANGIE LALOR
  Starší viceprezident, lidské zdroje
  angie.lalor@danaher.com

  INTERNÍ AUDIT

  CHRIS SANDBERG
  Viceprezident, interní audit
  chris.sandberg@danaher.com

  SOUKROMÍ DAT

  Soukromí dat
  privacy@danaher.com

  KYBERNETICKÁ A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST

  Kybernetická bezpečnost
  cybersecurity@danaher.com

  FIREMNÍ KOMUNIKACE

  MEGHAN BRITT
  Viceprezident, firemní komunikace
  meghan.britt@danaher.com

  VZTAHY S INVESTORY

  MATT GUGINO
  Viceprezident, vztahy s investory
  mgugino@danaher.com