Etika a harmonie ve společnosti Danaher

V TÉTO SEKCI:

    Kodex chování společnosti Danaher je schválen a má plnou podporu představenstva společnosti Danaher. Představenstvo společnosti Danaher je zodpovědné za dohled nad etikou a dodržováním předpisů společnosti Danaher. 

    Tým pro etiku a dodržování předpisů mimo jiné zodpovídá, aplikuje a interpretuje Kodex, řídí příjem a vyšetřování otázek a obav ve Speak Up!, rozvíjí a rozšiřuje školení a komunikaci v oblasti etiky a souladů s předpisy, a také pomáhá při navrhování a zavádění opatření pro preventivní dodržování předpisů. 

    Tým pro etiku a dodržování předpisů Danaher řídí hlavní ředitel pro etiku a dodržování předpisů, který podává zprávy přímo generálnímu právnímu poradci společnosti Danaher Corporation. Generální rada má přímé přístupy a povinnosti podávat zprávy správní radě a příslušnému výboru rady. Při uplatňování Kodexu spolupracuje tým pro etiku a dodržování předpisů úzce s dalšími podnikovými, platformními a provozními funkcemi společnosti, včetně právních, lidských zdrojů, interních auditů, financí a dalších skupin zaměřených na zajišťování a kontrolu dodržování předpisů.